Καύση & Αποτέφρωση 2017-10-30T17:32:10+00:00

Καύση & Αποτέφρωση

  • Η καύση των νεκρών προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Όμως η Ελλάδα στερείται των κατάλληλων υποδομών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  • Γι αυτό απαιτείται η μεταφορά της σορού στο εξωτερικό.
  • Μια άλλη προϋπόθεση για να γίνει η καύση είναι να υφίσταται έγγραφη δήλωση του αποθανόντος ή έγγραφη δήλωση των οικείων επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  • Φροντίζουμε για την μεταφορά της σορού προς αποτέφρωση στην χώρα της αρεσκείας σας.
  • Συνήθως προτιμάται η πλησιέστερη Βουλγαρία, λόγω οικονομικότερου κόστους.
  • Εμείς είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε στην όλη διαδικασία και την άψογη διεκπεραίωση της.

24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη

Επικοινωνία